Телефонен указател

Актуални телефонни номера за връзка с МБАЛ "Св. Николай Чудотворец"

Наименование Адрес Телефони
Автоматична телефонна централа +359 971 60 051
Приемно-консултативен блок и Регистратура Основен корпус, етаж 1 +359 971 60 061 +359 971 60 051 (253)
Управител Основен корпус, етаж 2 +359 971 60 065
Технически секретар Основен корпус, етаж 2 +359 971 60 065
Главна медицинска сестра Основен корпус, етаж 2 +359 971 66 267
Юрисконсулт Основен корпус, етаж 2 +359 971 60 053
Финансово-счетоводен отдел Основен корпус, етаж 2 +359 971 60 054
Служител „Човешки ресурси” Основен корпус, етаж 2 +359 971 60 057
Длъжностно лице по защита на личните данни Основен корпус, етаж 2 +359 971 60 056
Системен администратор Основен корпус, етаж 2 +359 971 60 035
Болнична аптека Основен корпус, етаж 2 +359 971 60 064
Трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК) Основен корпус, етаж 2 +359 971 60 267
Клинична лаборатория Основен корпус, етаж 3 +359 971 60 051 (242)
Микробиологична лаборатория Основен корпус, етаж 3 +359 971 60 051 (267)
Отделение по трансфузионна хематология (Кръвен център) Сграда на ДКЦ 1, етаж 1 +359 879 215 530 +359 971 60 051 (271)
Отделение по образна диагностика Основен корпус, етаж 3 +359 971 60 051 (236)
Отделение по обща и клинична патология Сграда на ДКЦ 1 +359 971 60 051 (250)
Отделение по вътрешни болести Основен корпус, етаж 3 +359 971 60 051 (225) +359 971 60 051 (226)
Отделение по нервни болести Сграда на ДКЦ 1, етаж 2 +359 971 60 051 (241)
Отделение по хирургия Основен корпус, етаж 4 +359 971 60 051 (221)
Отделение по акушерство и гинекология Основен корпус, етаж 2 +359 971 60 051 (233)
Отделение по педиатрия Основен корпус, етаж 2 +359 971 60 051 (229)
Отделение по ортопедия и травматология Основен корпус, етаж 4 +359 971 60 051 (219)
Отделение по анестезиология и интензивно лечение Основен корпус, етаж 4 +359 971 60 051 (218)
Отделение по ушно-носно-гърлени болести Основен корпус, етаж 4 +359 971 60 051 (244)
Отделение по психиатрия Сграда на ДКЦ 1, етаж 3 +359 971 60 051 (248)
Отделение по инфекциозни болести Сграда II, непосредствено до Основен корпус +359 971 60 051 (246)
Отделение по физикална и рехабилитационна медицина Основен корпус, етаж 1 +359 971 60 051 (374)
Отделение по хемодиализа Сграда III, до Основен корпус +359 971 60 051 (265)
Сведения за пациенти НЕ се получават по телефон или чрез други комуникационни канали.