Клинични пътеки

МБАЛ "Св.Николай Чудотворец" има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия по следните клинични пътеки:

Наименование Изискване
001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск
002. Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск (без кодове 75.1,75.33,75.35)
003. Оперативни процедури за задържане на бременност
004.1 Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително
005.1 Нормално раждане
005.2 Раждане чрез цезерово сечение
006. Грижи за здраво новородено дете
007. Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
009. Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
016. Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
027. Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
029. Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация (за изпълнение на Блок 1)
033. Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения (за изпълнение на Блок 1)
036. Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (за изпълнение на Блок 1)
037. Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик (за изпълнение на Блок 1)
038. Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация (за изпълнение на Блок 1)
039. Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст
040.1. Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
041.1. Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.
042.1. Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
044. Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията (само за кодове 31.93 и 98.15)
045. Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
047.1 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18-годишна възраст
047.2 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18-годишна възраст
048. Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст (за изпълнение на Блок 1)
049. Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст (за изпълнение на Блок 1)
050.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18-годишна възраст
051.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
052.1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18-годишна възраст
053.1 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18-годишна възраст
054.1 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18-годишна възраст
054.2 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18-годишна възраст
056.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18-годишна възраст
056.2 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18-годишна възраст
057.1 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18-годишна възраст
057.2 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18-годишна възраст
058.1 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години
060. Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
061. Диагностика и лечение на мултипленна склероза
062.1 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години
063.1 Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години
063.2 Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години
064.1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
064.2 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години (за изпълнение на Блок 1)
065.1 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години
066.1 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години
067. Диагностика и лечение на паркинсонова болест
068.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години
069.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години
070.1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години (без кодове 88.74 ендоскопска или ендолуменна ехография)
071.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години (без кодове 88.74 ендоскопска или ендолуменна ехография)
072.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години
074.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години
075.1 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 години
076.1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица над 18 години
078.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
084. Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
087.1 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
088.1 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
098. Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром (за изпълнение на Буква А, Буква Б блок 1)
099. Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги (за изпълнение на Буква А, Буква Б)
100. Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е (за изпълнение на Блок 1 и Блок 2) (без код В15.0)
101. Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D (за изпълнение на Блок 1 и Блок 2) (без код В16.0 и В16.2)
102. Диагностика и лечение на паразитози (без кодове В74.0, В74.1, В74.2, В74.3, В74.4, В74.8 и В79)
103. Диагностика и лечение на покривни инфекции (без код А 35, А82.0 и А82.1)
104. Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остропротичащи, с усложнения
105. Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески
106.1 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години
106.2 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години
107. Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови
108. Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне
111. Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
113.1 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа
113.2 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
114. Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
115. Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
127. "Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност (за изпълнение на Блок 1; само за лечение на остра венозна недостатъчност с код на заболяване I80.2 и мигриращ тромбофлебит с код на заболяване I82.1)"
138. Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност
139. Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести
140.1 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години
147. Оперативни процедури върху мъжка полова система
152. Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
153. Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
158. Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани (за изпълнение на Блок 1, Блок 2 в условия на спешност)
159. Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
160. Нерадикално отстраняване на матката
162. Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
163. Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи (за изпълнение на Блок 1 и Блок 2 без код 71.71 за деца под 9 години)
164. Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената (за изпълнение на Блок 1 и Блок 2 без код 70.79 за деца под 9 години)
165. Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
166. Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
169. Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
170. Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
171. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
172. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години (само за спешни, животозастрашаващи и травматични състояния)
173. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
174. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години (само за спешни, животозастрашаващи и травматични състояния)
175. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
176. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години (само в условия на спешност)
177. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
178. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години (само в условия на спешност)
179. Оперативни процедури върху апендикс
180. Хирургични интервенции за затваряне на стома (за изпълнение на Блок 1)
181. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство (за изпълнение на Блок 1, за Блок 2 само в условия на спешност)
182. Оперативни процедури при хернии (за изпълнение на Блок 1)
183. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация (за изпълнение на Блок 1, за Блок 2 само в условия на спешност)
184. Конвенционална холецистектомия (за изпълнение на Блок 1, за Блок 2 само в условия на спешност)
185. Лапароскопска холецистектомия (за изпълнение на Блок 1, за Блок 2 само в условия на спешност)
186. Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища (за изпълнение на Блок 1, за Блок 2 само в условия на спешност)
187. "Оперативни процедури върху черен дроб (за изпълнение в условията на спешност и само за код 50.61 ""Затваряне на разкъсвания на черен дроб"")"
188. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест (за изпълнение на Блок 1, за Блок 2 само в условия на спешност)
189. "Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност (за изпълнение в условия на спешност и само за код 52.22 ""Друга ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на панкреас или панкреасен поток"")"
190. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност (за изпълнение на Блок 1, за Блок 2 само в условия на спешност)
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години (за изпълнение кодове 41.43 и 41.5 само в условия на спешност)
192. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции (за изпълнение на Блок 1)
194. Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия (за изпълнение на Блок 1)
195. Оперативно лечение при остър перитонит (за изпълнение на Блок 1)
196. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси (за изпълнение на Блок 1, за Блок 2 само в условия на спешност)
197. Консервативно лечение при остри коремни заболявания (за изпълнение на Блок 1, за Блок 2 само в условия на спешност) (диагноза с код Н 65.0 се изпълнява само в ОНДЛ)
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания (за изпълнение на Блок 1)
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания (за изпълнение на Блок 1)
200. Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния (за изпълнение на Блок 1)
204. Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение (за изпълнение на Блок 1)
205. Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение (за изпълнение на Блок 1)
208. "Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми (за Блок 1 за ОХ; ОНБ; за отделение ОТ само за кодове S12.00, S12.10,S12.20,S12.70,S13.4,S13.6,S22.10,S23.3,S32.00 и S32.70; за Блок 2 за ОХ; за отделение ОТ само за кодове S12.00, S12.10, S12.20, S12.70, S13.4, S13.6, S22.00, S22.10,S23.3,S32.00, S32.70)"
209. Хирургично лечение при травма на главата (за изпълнение на Блок 1)
210. "Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение (само процедури с кодове: 04.03;04.07;04.2;04.3;04.43;04.44;04.49;04.5;04.6;04.74;04.75;04.76 и 05.29.)"
212. Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност
216. Спешни състояния в гръдната хирургия (за изпълнение на Блок 1)
217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник (само в условия на спешност за процедури с кодове 78.59,79.25,79.29,79.35,79.36,79.55,79.86,79.87,81.40,81.42 и 81.43)
218. Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става (за изпълнение на Блок 1)
219. Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
220.1 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност (само в условия на спешност за процедури с кодове по МКБ-9 КМ: 77.12,77.13,77.22,77.23,77.32,77.33,79.31,79.51,79.81,79.82,79.83,80.81,80.82,80.83,81.23,81.24,81.25,81.71,81.73,81.74,81.82,82.35,83.63,83.87,83.88,84.04,84.04,84.05,84.06,84.07,84.3)
222. Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник (процедури с кодове 79.11,79.12,79.32 само в условия на спешност)
224. Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
225. Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
226. Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност (само за кодове 21.84,21.85,21.87,21.89,25.2,26.30,26.31,27.32,27.42,27.43,27.56,27.57,27.59,31.29,38.82,39.31,40.3,86.4,86.63)
227. Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
228. Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
229. Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
230. Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област (само за кодове 18.21,18.5,18.6,27.69,27.73,27.79,86.81 и 86.89)
232. Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца
235. Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) (за изпълнение на Блок 1 и Блок 2 над 5 години)
253. Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания
254. Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето
256. Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето
257. Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние
258. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система
259. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система
260. Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
261. Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
262. Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
263. Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
264. Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции (за изпълнение на Блок 1)
265. Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
999. Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура