Отделение по образна диагностика

Отделението по образна диагностика е с II-ро ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по "Образна диагностика". То разполага с отлична материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи прецизни образни изследвания и качествена диагностика.
Телефони за контакт:

Екип в Отделение по образна диагностика