Отделение по психиатрия

Отделението по психиатрия е с II-ро ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „психиатрия“.

То е разположено в отделна от основния корпус сграда, изцяло преустроено, след основен ремонт и предлага много добри битови условия за пациентите.

Адрес: ул. „Тодор Каблешков“ 2, сграда на ДКЦ 1–Лом (Поликлиника), ет. 3

Приемът в отделението се осъществява след консултация и преглед от специалист в Приемно – консултативен блок.

В отделението работят лекари с призната специалност по „Психиатрия“, психолог със специалност „Клинична психология“, квалифицирани и опитни медицински сестри. Санитарите са обучени в спецификата на работа с пациенти с ментални проблеми.

Работата в отделението е съобразена с държавния стандарт по психиатрия. Използват се съвременни диагностични методики, извършва диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с остри и хронично обострени психични заболявания.

Легловата база е от 40 легла, разпределени в шестнадесет болнични стаи, някои обособени за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи.

В структурата на отделението е предвиден и Дневен стационар, които позволява участие в групови терапии, водени от клиничен психолог, индивидуална терапия – за пациенти, при които по различни причини не е подходящо включване в група, психосоциална рехабилитация и други.

Телефони за контакт:

Апаратура

-        апарат за електрокардиограма (ЕКГ);
-        възможност за използване на всички звена в Отделение по образна диагностика за конвенционални рентгенови изследвания, компютърно томографско изследване  с контраст.
Екип в отделението

Ина Иванова

Психолог

Психология

Клинична и консултативна психология