Отделение по ортопедия и травматология

Отделението по ортопедия и травматология е с II-ро ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „ортопедия и травматология“.

Отделението разполага с диагностично-консултативен кабинет, намиращ се в Приемно – консултативен блок, където се извършват консултативните прегледи преди и след хоспитализация на пациентите. В отделението се осъществява 24-часово покритие на лекари и медицински сестри за диагностика и прием.

В отделението се извършва оперативно и неоперативно лечение на травматологични увреди на опорно-двигателния апарат, фрактури, луксации (изкълчвания) и мекотъканни наранявания на деца и възрастни, ендопротезиране на тазобедрени стави, оперативно лечение на ортопедични заболявания при деца и възрастни.

Оперативната дейност се осъществява в Операционен блок, оборудван с необходимата апаратура.

За стационарен прием, отделението разполага с 12 легла.

Телефони за контакт:

Апаратура

-          централна кислородна инсталация;
-          Електрокардиограф Cardiovit AT-1;
-          възможност за използване на всички звена в Отделение по образна диагностика за конвенционални рентгенови изследвания, компютърно томографско изследване  с контраст.
Екип в отделението

Галина Борисова

Старша медицинска сестра

Управление на здравните грижи

Обществено здраве и здравен мениджмънт