МБАЛ "Св. Николай Чудотворец"

Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом е създадена на 01.06.1879г.

МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“  е лечебно заведение за болнична – стационарна помощ, което осъществява дейности по диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, мерки за укрепване и опазване на здравето, диспансеризация.

Лечебната дейност и здравните грижи се осъществяват от 56 лекари, 138 специалисти по здравни грижи – медицински сестри, акушерки, клинични и рентгенови лаборанти, рехабилитатори, 1 психолог, 4 кинезитерапевти.

Болницата е разположена в четири сгради, в непосредствена близост.

В основен четириетажен корпус  са ситуирани Отделение по вътрешни болести, Отделение по хирургия, Отделение по акушерство и гинекология, Отделение по педиатрия, Отделение по ортопедия и травматология, Отделение по анестезиология и интензивно лечение, Отделение по ушно-носно-гърлени болести, Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, Операционен блок.

В отделна сграда е разположено Отделение по инфекциозни болести, чиято база е изцяло ремонтирана.

В трета сграда се намират Отделение по нервни болести, Отделение по психиатрия и Отделение по трансфузионна хематология (Кръвен център).

В самостоятелна сграда е разположено и Отделение по хемодиализа, което е разкрито през 1993г. и обслужва ежедневно нуждаещи се от диализно лечение в общините Лом, Медковец, Брусарци, Вълчедръм, Якимово, Козлодуй и Руженци.

Лечебното заведение разполага с обновена материална база, модерна апаратура и оборудване, допринасящи за постигането на европейски стандарти в обслужването. Легловата база разполага с 267 легла в различните отделения.

През годините болницата се утвърждава като едно от водещите здравни заведения в региона, разполагащо с едни от най-добрите специалисти.