Ваня Дончева

Старша медицинска сестра

Медицинска сестра, Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика