Галина Борисова

Старша медицинска сестра

Управление на здравните грижи, Обществено здраве и здравен мениджмънт

Завършва през 1993г. със специалност Мед. сестра - общ профил. Работи в отделението от 2002г.