Отделение по хирургия

Отделението по хирургия е с II-ро ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „хирургия“.

В отделението се осъществява дейност и по медицинска специалност „урология“ с II-ро ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „урология“,

и дейност и по медицинска специалност „детска хирургия“ с II-ро ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-въстановителна хирургия и естетична хирургия, лицево-челюстна хихургия“.

Отделението разполага с диагностично -консултативен кабинет, намиращ се в Приемно – консултативен блок, където се извършват консултативните прегледи преди и след хоспитализация на пациентите. В отделението се осъществява 24-часов прием и диагностика на пациенти.

Хирургично отделение е разположено на ІV-ти етаж в основния корпус на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“,  с леглова база от 32 легла.

В отделението по хирургия има разкрити легла за палиативни грижи за хора в напреднала възраст, с хронични, инвалидизиращи или терминални състояния.

Телефони за контакт:

Апаратура

-          централна кислородна инсталация;
-          ехографска система Alpinion E-CUBE 9 Diamond, предоставяща непроменливо качество и кристално ясно изображение. Комбинацията с високоплътностни трансдюсери на ALPINION дава възможност за постигане на по-високи нива на диагностична точност;
-          инструмент за тъканна иглена TRUЕ-CUT БИОПСИЯ  модел „MAGNUM“;
-          апарат за електрокардиограма (ЕКГ);
-          възможност за използване на всички звена в Отделение по образна диагностика за конвенционални рентгенови изследвания, компютърно томографско изследване  с контраст.
Екип в отделението

Д-р Антон Антонов

Лекар-специалист

Урология

Обществено здраве и здравен мениджмънт

Любка Николова

Старша медицинска сестра

Медицинска сестра

Управление на здравните грижи