Отделение по акушерство и гинекология

Отделението по акушерство и гинекология е с II-ро ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „акушерство и гинекология“.

В отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност „неонатология“ с I-во ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „неонатология“.

Стационарът на отделението е разделен на два отделни етажа в основния корпус на болницата, със самостоятелна връзка за преминаване.

На първи етаж е разположен Родилен сектор (Родилно отделение), в които се полагат грижи за новородените деца като се стимулира непрекъснатият 24-часов контакт между майка и дете. В Родилно отделение е обособена зона за изписване на новородени, с отделен вход и изход.

 

На етаж 2 от основния корпус на болницата е разположено Сектор Гинекология. Той разполага с диагностично-консултативен кабинет, където се извършват консултативните прегледи преди и след хоспитализация на пациентите.

Отделението обслужва родилки след нормално и оперативно раждане. Прилагат се всички съвременни методи за водене на раждането. В Гинекология се хоспитализират пациенти за оперативно и консервативно лечение, лапароскопски и хистероскопски манипулации. Извършват се абразии с лечебно-диагностична цел. Легловата база за стационарен прием е 16 легла.

Телефони за контакт:

Апаратура

-          ехограф PHILIPS HDI 4000 3D/4D;
-          фетален монитор  MF 400;
-          апарат за отоакустични емисии;
-          апарат за термографско изследване BRASTER PRO;
-          възможност за използване на всички звена в Отделение по образна диагностика за конвенционални рентгенови изследвания, компютърно томографско изследване  с контраст.
Екип в отделението