Отделение по хемодиализа

Отделението по хемодиализа е с II-ро ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „диализно лечение“.

Отделението е ситуирано в отделна сграда, в непосредствена близост до основния корпус, предлагаща спокойствие и комфорт по време на диализа.  

Диализният център е разкрит през 1993г. и обслужва ежедневно нуждаещи се от лечение в общините Лом, Медковец, Брусарци, Вълчедръм, Якимово, Козлодуй и Руженци.
Центърът разполага с нови машини за обратна осмоза на водата и диализни апарати на немската фирма Fresenius Medical Care и шведската фирма GAMBRO с VCS система за прецизен контрол на ултрафилтрация, водещи в областта на хемодиализното лечение и отговаряща на всички изисквания на медицинския стандарт приет от МЗ и на стандартите на ЕС.
ХДЦ разполага с 9 диализни поста, а всеки пост е оборудван с автоматизирано легло и мониторно наблюдение. За пациентите полагат грижи високо квалифицирани лекари, медицински сестри и технолози с многогодишен опит в диализното лечение.

Отделението по хемодиализа предоставя консултативна, планова и спешна помощ на пациенти на хемодиализа и такива с напреднала ХБН. Извършва се лечение с извънбъбречни методи за очистване на кръвта, на болни с хронична и остра бъбречна недостатъчност и се подготвят подходящи болни за бъбречна трансплантация.

 

Телефони за контакт:

Апаратура

АПАРАТУРА

-        апарат за хемодиализа Fresenius Medical Care;
-        апарат за хемодиализа GAMBRO AK-95 S;
-        апарат за хемодиализа GAMBRO AK-100;
-        система за обратна осмоза GAMBRO - WRO 62;
-        централна кислородна инсталация;
-        апарат за електрокардиограма (ЕКГ);
-        възможност за използване на всички звена в Отделение по образна диагностика за конвенционални рентгенови изследвания, компютърно томографско изследване  с контраст.
Екип в отделението