Полезна информация при прием

ПРИЕМ

Пациентите постъпват в МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" ЕООД чрез направление за хоспитализация от Центъра на спешна медицинска помощ, личен лекар, специалист от Диагностично-консултативен и медицински център (включително и от частни), от други болници, по личен избор. Болницата има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса и приема денонощно спешно болни.

При първото си посещение, пациентите се насочват към Приемно-консултативен блок с Регистратура, където получават пълна информация за хоспитализацията.

Медицинските специалисти, работещи на регистратурата, подпомагат пациентите и координират осъществяването на медицинските дейности до тяхното хоспитализиране.

 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРИ ПРИЕМ

На регистратурата на лечебното заведение е необходимо:

 • пациентът да предостави медицинско направление за преглед, диагностика и/или хоспитализация, след което ще получи необходимата информация за местоположението на структурата и лекаря, който осъществява съответната медицинска дейност;
 • пациентът да информира, че е посетил болницата по собствен избор или е с преустановени здравноосигурителни права, поради което се изготвя предварителна сметка за разходи по предстоящото лечение. При необходимост от заплащане на медицински дейности, те се заплащат по утвърден ценоразпис;
 • всички пациенти на болницата, които са здравноосигурени, получат предварителна информация за евентуалното им финансово участие за престоя в болницата, за медицинските изделия или други дейности, които не се финансират от Националната здравноосигурителна каса или от други доброволни застрахователни дружества;
 • всички пациенти на болницата, които са задължително здравноосигурени в Националната здравноосигурителна каса, не заплащат за посещение в болницата или за болнично лечение сумите, определени с постановление на Министерския съвет, в случаите, описани в чл. 37 от Закона за здравното осигуряване;
 • не е необходимо направление за хоспитализация за пациентите, които постъпват по спешност, които не са здравно осигурени или които желаят прием без да имат нужните документи от личния лекар (направления) – те заплащат прегледа и лечението си по утвърден ценоразпис на здравното заведение;
 • ако пациентът е допълнително здравно осигурен, разходите се покриват от  неговия здравен фонд.

*Предварително попитайте служителя на регистратурата, дали болницата има сключен договор с Вашия фонд и какво е Вашето покритие.

 

Документи и лични вещи, които трябва да носите при приемане в болница:

 • документ за самоличност на пациента;
 • направление за хоспитализация;
 • епикризи, изследвания, карта за кръвна група, имунизационен календар, лекарствени схеми и др.
 • лични вещи (тоалетни принадлежности, прибори за хранене, чаши, чехли).

ДНЕВЕН РЕЖИМ

Дневният режим на пациентите е съобразен с вътрешния ред в отделенията, като включва реда и организацията за осъществяване на визитациите, консултациите, изследванията и манипулациите, дневния режим на пациентите, посещенията при пациентите от техни близки и/ или други длъжностни лица.

Режимът във всяка структура може да бъде съобразен и адаптиран към конкретните условия и специфични изисквания.

СВИЖДАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ

При липса на медицински ограничения, свижданията в болницата са определени всеки ден (включително обявените официални празници и почивни дни) от 12:30ч. до 13:00ч., без това да пречи на диагностично-лечебния процес.

В зависимост от обективното състояние на пациента и протичане на заболяването, началникът на отделението, лекуващият лекар или дежурният лекар могат да определят дали е подходящо пациентите да бъдат посещавани от посетители.

В част от секторите на болницата - Отделение по анестезиология и интензивно лечение и Родилно отделение, действа особен режим за свижданията, за да се гарантира сигурността на пациентите.

Сведенията за състоянието на пациента се получават на място в отделението, от лекуващия лекар.

Сведения за пациенти НЕ се получават по телефон или чрез други комуникационни канали.

ХРАНЕНЕ В БОЛНИЦАТА

МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" разполага с Кухненски блок, обновен и оборудван по швейцарски проект през 2003 година, осигуряващ болничното хранене на пациентите, в пълния капацитет на стационарното лечение.

Съобразно състоянието и заболяването на хоспитализирания пациент, лекарят определя какъв режим на хранене да следва при престоя си в болницата.

След определени операции и при някои заболявания е възможно пациентът да бъде хранен чрез венозни вливания на хранителни вещества или през сонда.

Независимо от конкретната диета, храната се приготвя от пресни и контролирани продукти, при спазването на всички правила за хигиена и здравословно хранене.

 

ИЗПИСВАНЕ

При изписването от МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" е необходимо пациентът да:

 • заплати потребителската такса;
 • заплати за проведеното лечение (по цени на лечебното заведение);

 * в случаите, когато пациентът е постъпил по свое желание или без направление за хоспитализация.

 • прибере личните си вещи;

За изписването Ви от болницата ще бъдете уведомени предварително. Ако нямате възможност и желаете – ще уведомим близките Ви.

Лекуващият лекар ще издаде епикриза за лечението, което Ви е проведено. Същата трябва да предоставите на общопрактикуващия лекар и/или наблюдаващия ви специалист от извънболничната помощ. Желателно е епикризата да се предоставя на приемащото лечебно заведение за болнична медицинска помощ при евентулна последваща хоспитализация.

При желание да напуснете и лекарят не е съгласен с това, ще подпишете документ, в който подробно са описани възможните рискове за Вашето здраве и съответните последствия. При преждевременно напускане на болницата, ще Ви се наложи да заплатите направените разходи от лечебното заведение до момента на напускането ви – НЗОК не заплаща при неспазен минимален болничен престой.

Уверете се, когато напускате отделението, че имате всички необходими лекарства, от които се нуждаете, медицински документи, които следва да Ви бъдат издадени или които допълнително сте поискали и датите и времето за всички, предстоящи контролни прегледи, ако имате насрочени такива.

Помислете кой ще Ви откара у дома. Можете да ползвате линейка само срещу заплащане или по медицински показания.

*Предварително попитайте служителя на регистратурата или медицинските специалисти в отделението за възможностите.

Ако имате медицински проблеми след изписване, които са пряко свързани със заболяването Ви,  не се колебайте да се свържете с лекуващия лекар и да поискате по ранна дата за контролен преглед.

След изписването от болницата пациента има право на два контролни прегледа в рамките на един месец.

*Предварително попитайте служителя на регистратурата или медицинските специалисти в отделението в какъв ред ще бъдат извършени Вашите контролни прегледи.

 

Екипът на МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" ЕООД, Ви желае престоят Ви в болницата да бъде кратък и ефективен.