Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Отделението по физикална и рехабилитационна медицина е с II-ро ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „физикална и рехабилитационна медицина“.
То разполага с диагностично-консултативен кабинет, намиращ се в Приемно – консултативен блок, където се извършват консултативните прегледи преди и след хоспитализация на пациентите.
Отделението осъществява компетентна ранна и късна рехабилитация на всички хоспитализирани болни в МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“, като се използват съвременни конвенционални и специализирани методики за функционална оценка, физикално лечение и рехабилитация.

ОФТР е разположено в централния корпус на лечебното заведение на етаж 1 и 3. Стационарът разполага с 10 легла.

В отделението работят лекари с призната специалност по физикална и рехабилитационна медицина, рехабилитатори и кинезитерапевти.

Телефони за контакт:

Апаратура

-        централна кислородна инсталация;
-        апарат за електрокардиограма (ЕКГ);
-        апарат за лазертерапия EME LASERMED 2100;
-        апарат за електротерапия THERAPIC 2000;
-        апарат за матнитотерапия MAGNETOMED 2000;
-        система за магнитотерапия MAG-30C PLUS;
-        комбиниран апарат за електротерапия и утразвук;
-        комбиниран терепевтичен апарат;
-        ултразвуков терапевтичен апарат;
-        възможност за използване на всички звена в Отделение по образна диагностика за конвенционални рентгенови изследвания, компютърно томографско изследване  с контраст.
Екип в отделението