Отделение по ушно-носно-гърлени болести

Отделението по ушно-носно-гърлени болести е с II-ро ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „ушно-носни-гърлени болести“.

То разполага с диагностично-консултативен кабинет, намиращ се в Приемно – консултативен блок, където се извършват консултативните прегледи преди и след хоспитализация на пациентите.

Отделението осигурява комплексно лечение на деца и възрастни, при всякакви видове спешност от квалифициран медицински персонал. Лекуват се всички хронични и остри УНГ заболявания, както и травмите в областта на лицето и шията, приети по спешност. Операциите се извършват в Операционен блок.

Аудиометричната апаратура спомага за  своевременното диагностициране на намаления слух (глухота).

УНГ отделението е разположено на етаж 4 в основния корпус на лечебното заведение, легловата база е от 6 легла.

 

Телефони за контакт:

Апаратура

-        централна кислородна инсталация;
-        операционен микроскоп;
-        видео оториноларингоскоп;
-        аудиометрична апаратура;
-        възможност за използване на всички звена в Отделение по образна диагностика за конвенционални рентгенови изследвания, компютърно томографско изследване  с контраст.
Екип в отделението