Отделение по нервни болести

Отделението по нервни болести е с II-ро ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „нервни болести“.

То разполага с диагностично-консултативен кабинет, намиращ се в Приемно – консултативен блок, където се извършват консултативните прегледи преди и след хоспитализация на пациенти. В отделението се осъществява 24-часова диагностика, прием и лечение.

Разположено е в отделна от основния корпус сграда, с леглова база от 30 легла. В отделението се прилага специализирана диагностика и лечение на болни с множествена склероза, исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт, възпалителни заболявания на централната и периферна нервна система, вестибуларни нарушения, диабетна полиневропатия, дискова херния и други заболявания в областта на неврологията.

Отделението по нервни болести разполага с интензивна стая.

Условията за лечението на пациенти са комфортни, за тях полага грижи опитен колектив от специалисти, с придобита специалност по нервни болести и с клиничен опит в областта на неврологията.

Телефони за контакт:

Апаратура

-          централна кислородна инсталация;
-          апарат за електромиография (ЕМГ) Neuro-EMG-Micro-2;
-          апарат за електроенцефалография ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФ КТ88-2400;
-          апарат за електрокардиограма (ЕКГ) Cardiovit;
-          апарат за Доплерова сонография;
-          възможност за използване на всички звена в Отделение по образна диагностика за конвенционални рентгенови изследвания, компютърно томографско изследване  с контраст.




Екип в отделението

Мария Борисова

Старша медицинска сестра

Медицинска сестра

Управление на здравните грижи и здравен мениджмънт