Отделение по вътрешни болести

Отделението по вътрешни болести е с II-ро ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „вътрешни болести“.

То разполага с диагностично -консултативен кабинет, намиращ се в Приемно – консултативен блок, където се извършват консултативните прегледи преди и след хоспитализация на пациентите. В отделението се осъществява 24-часово покритие на лекари и медицински сестри за диагностика и прием.

Ситуирано на 3 етаж в основния корпус на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“, ВСО разполага със 77 легла, разделени в отделните сектори:

-          Интензивен сектор;

-          Кардиологичен;

-          Ендокринология и болести на обмяната;

-          Пневмология и фтизиатрия;

-          Гастроентерология;

-          Нефрология;

-          Учебен център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет.

Условията за лечението на пациенти са много комфортни като за тях полага грижи опитен колектив от лекари и медицински персонал.

Отделението разполага с нужното за модерна диагностика и терапия оборудване.

Телефони за контакт:

Апаратура

-          централна кислородна инсталация;
-          велоергометрична система;
-          апарат за електрокардиограма (ЕКГ) Cardiovit АТ-101;
-          апарат за електрокардиограма (ЕКГ) „AsCARD“;
-          ехограф за кардио-васкуларна диагностика;
-          бронхоскоп;
-          ангиограф;
-          анализатор за глюкоза и лактат BIOSEN C-LINE, модел GP+;
-          ЕКГ холтер CONTEC TLC 5000;
-          ЕКГ холтер CONTEC TLC 9803;
-          холтер за кръвно налягане CONTEC ABPM-50;
-          възможност за използване на всички звена в Отделение по образна диагностика за конвенционални рентгенови изследвания, компютърно томографско изследване  с контраст.

Отделението разполага с апаратура за неинвазивна диагностика по кардиология на пациенти със сърдечносъдови заболявания - ехокардиография, велоергометрия и холтермониториране.

Лекарите в сектор Гастроентерология имат специалност, квалификация и модерна апаратура, позволяваща извършването на едни от най-сложните манипулации в стандартите по Гастроентерология.
Екип в отделението

Д-р Весела Цветкова

Лекар-специалист

Вътрешни болести

Ендокринология и болести на обмяната на веществата