Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) е с II-ро ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „анестезия и интензивно лечение“.

ОАИЛ е разположено на четвърти етаж в МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“, в непосредствена близост до Операционен блок. Отделението осигурява денонощна висококвалифицирана и специализирана, планова и спешна, стационарна и амбулаторна медицинска дейност.

ОАИЛ е оборудвано със съвременна апаратура, произведена от утвърдени компании, за анестезия, аналгезия /обезболяване/, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние и анестезиологичен сектор. Реанимационните легла в отделението са  6 броя - трисекционни, оборудвани с антидекубитални дюшеци.

Екип от опитни, висококвалифицирани анестезиолози и анестезиологични сестри осигурява високоспециализирани грижи за пациентите, включително чрез прилагане на ефективни методи за обезболяване. Лекарите покриват всички области на анестезиологията и интензивното лечение.

Всеки пациент, на който предстои операция или инвазивна диагностична процедура преминава през консултация с анестезиолог. Целта е да се направи пълна оценка на състоянието и риска за пациента, както и адекватна предоперативна подготовка. Извършват се консултации във връзка с оптимизиране на лечението при високо рискови пациенти.

В началото на юли 2021 година, екипът в Отделението по анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ получи грамота от министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров.

Повод са проявените от екипа професионализъм, отговорност и всеотдайност при положените грижи за пациент, за когото битката с COVID-19 е продължила критичните четири месеца.

*В отделението действа особен режим за свижданията!

Телефони за контакт:

Апаратура

-        централна кислородна инсталация;
-        централна вакуумна инсталация;
-        централна мониторна станция за наблюдение на показателите на пациента;
-        трисекционни реанимационни легла, оборудвани с антидекубитални дюшеци;
-        дефибрилатор - Siemens;
-        дефибрилатор Medtronic Lifepak 12;
-        видеоларингоскоп - KING Vision;
-        12-канален електрокардиограф Contec ECG-1200G;
-        апарат за неинвазивна вентилация  Philips BIPAP S/T – 2 бр.;
-        апарат за дихателна реанимация Dräger 3 бр.;
-        апарат за анестезия (наркоза) Dräger 4 бр.;
-        кислородоконцентратор 2 бр.;
-        инфузионни помпи за прецизно дозеране на медикаменти;
-        апарат за изследване на хемоглобин HaemoCue;
-        възможност за използване на всички звена в Отделение по образна диагностика за  конвенционални рентгенови изследвания, компютърно томографско изследване  с контраст.

 
Екип в отделението