Отделения

-> Родилно и АГ отделение
-> Ортопедия и травматология
-> Вътрешно отделение
-> Операционен блок
-> УНГ
-> Анестезиология и интензивно лечение
-> Хирургично отделение
-> Детско отделение
-> Образна диагностика
-> Неврологично отделение
-> Инфекциозно отделение
-> Психиатрично отделение
-> Хемодиализен център
-> Болнична аптека
-> Отделение по трансфузионна хематология
-> Клинична лаборатория
-> Клинична микробиология
-> Клинична патология
Web Page Maker, create your own web pages.