МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" обслужва населението на общините Лом, Вълчедръм, Якимово, Медковец и Брусарци. През болницата преминават средногодишно около 12 000 пациенти, амбулаторните прегледи са около 10 000.
Ломската болница е създадена през 1879 година. Сегашната болница "МБАЛ Свети Николай Чудотворец" ЕООД е разположена в три отделни сгради. Едната представлялва четириетажен корпус, в другите две са разположени Инфекциозно отделение и Психиатрично отделение. Разкрити са отделения по всички основни специалности, работещи на непрекъснат 24-часов график. Усилията на болничния персонал са насочени към осигуряване на все по-качествена и достъпна медицинска помощ, като стремежа е да се използват най-новите достижения на медицинската техника. Болницата разполага с 250 легла, разположени в слънчеви и просторни стаи, предимно с южни изложения. Те са разположени в 11 стационарни отделения: Отделение за анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ), Хирургично отделение (ХО), Ортопедично отделение (ОРТО), Уши нос гърло (УНГО), Вътрешно стационарно отделение (ВСО), Детско стационарно отделение (ДСО), Акушеро-гинекологично отделение (АГО), Родилно отделение (РО), Нервно отделение (НО), Психиатрично отделение (ПО) и Инфекциозно отделение (ИО). В структурата влизат още Приемно-консултативен блок, Отделение по трансфузионна хематология, Отделение по хемодиализа, Клинична лаборатория, Отделение по образна диагностика.

       Лечението и адекватните здравни грижи се осъществяват от 64 лекари, покриващи 20 отделни специалности и 139 медицински сестри: акушери, клинични и рентгенови лаборанти с колежанско, бакалавърско и магистърско образование.

       Лечебното заведение разполага със съвременна апаратура за диагностика, в това число спирален скенер, ехокардиограф, фиброколоноскоп, фиброгастроскоп, мамограф. Извършват се лапароскопски холецистектомии, има възможност за извършване и на артроскопски процедури. Стопанският блок на болницата е изцяло обновен. Има нова пералня, стерилизация и кухненски блок. Те допринасят за постигането на европейски стандарти в обслужването. За добрата работа на МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" свидетелства и акредитацията от 2006 г., която даде оценка "Много добър" за срок от 4 г. 
       
       "МБАЛ Св.Николай Чудотворец - Лом" ЕООД осъществява своите диагностични, лечебни и рехабилитационни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко - защита на тяхното човешко достойнство.

Информация за болницата

Web Page Maker, create your own web pages.