ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ И  ОБЯВЛЕНИЯ
Предварително обявление 2015г. - публикувано на 27.02.2015г.
Медикаменти, медицински консумативи и лабораторни реактиви - 2014г. 
Публична покана "Опасни отпадъци"2014г. 
Публична покана "Канцеларски материали" 2014г.

Документация "ХЕМОДИАЛИЗА" - 2014г.
Вътрешни правила и правила за профилът на купувача - 01.10.2014г. - публикувано на 01.10.2014г
Публична покана - "Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура" - 2014г. -  НОВА
Публична покана "Обслужване и софтуерна подръжка"- 2014г.
Документация "Хранителни продукти" - 2014г.
Документация "Охрана" 2015г
Информация по договор за доставка на гориво
Публична покана "Хигиенни материали" 2015г
Публична покана "Опасни отпадъци" - 2015г.
Документация медикаменти, медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви 2015г.
Документация - "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия" - 2015г.
Документация - "Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура" - 2015г.
Канцеларски материали - 2015г.
Документация "ХЕМОДИАЛИЗА" - 2015г.
Документация - "Доставка на медикаменти и реактиви за микробиология" -  2015г.
Публична покана "Обслужване и софтуерна подръжка"- 2015г.
Публична покана "Доставка на хематологичен апарат за клинична лаборатория"- 2015г.
Доставка на хранителни продукти по обособени позиции - 2015г.
Публична покана "Доставка на медицинска апаратура"- 2015г.
Публична покана "Охрана"- 2015г.
АОП линк за обществени поръчки на възложителя
Предварително обявление - публикувано на 26.02.2016г.
Публична покана "Транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци и лекарствени средства с изтекъл срок на годност" 2016г. 
"Доставка на медикаменти,медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви" за нуждите на МБАЛ "Св.Н.Чудотворец" ЕООД
Договаряне без обявление:"Доставка на гориво за отопление"
Избор на доставчик на нетна активна ел.енергия за нуждите на МБАЛ"Св.Н.Чудотворец"ЕООД
"Доставка на медикаменти и консумативи за отделение по Хемодиализа при МБАЛ "Св.Н.Чудотворец" ЕООД
Обява - доставка чрез покупка на бензин А-95Н и дизелово гориво за нуждите на МБАЛ"Св.Николай Чудотворец"ЕООД - гр.Лом
Обява - извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на движимо и недвижимо имущество и осигуряване на пропускателен режим за нуждите на МБАЛ"Св.Николай Чудотворец"ЕООД - гр.Лом
Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ"Св.Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом
Обявление за предварителна информация
Обява с предмет транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци и лекарствени средства с изтекъл срок на годност на МБАЛ "Св.Николай Чудотворец"ЕООД, гр.Лом
"Доставка на медикаменти,медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви" за нуждите на МБАЛ "Св.Н.Чудотворец" ЕООД
Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ"Св.Н.Чудотворец" ЕООД
Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група - публикувано на 20.06.2017г.
Web Page Maker, create your own web pages.