МБАЛ „Св.Николай Чудотворец" , гр.Лом предлага:

Модерно оборудвани отделения в основните медицински области,
които прилагат съвременни стандарти за изследвания и лечение.

Съвременна апаратура и лаборатории за диагностициране и
качествено лечение. Лечението и грижите за болните се извършва
от високоспециализиран медицински персонал.

Хранене, съобразено със здравословното състояние на пациентите.

Операционен блок  и реанимация, които максимално гарантират
сигурността на болните по време на операции и интензивно лечение.

Приятелска среда за пациентите.

Здравният процес се осигурява от компютърна система, която пести
време и гарантира пълнота и коректност на всички данни за
състоянието на пациента.

От 10 години нашата болница е в сътрудничество с Болницата в
гр.Ветцикон (Швейцария).
Използвайки техния опит и прилагане на начина им на работа се
стремим към достигане  на Европейски стандарти.
Амбицията на ръководството и персонала е непрекъснато повишаване
качеството на лечение и грижи за пациентите на болницата.


Web Page Maker, create your own web pages.